Phần mềm Seagull

03:16' CH - Thứ hai, 30/03/2015

Phần mềm Seagull

Mô tả
Công cụ trực quan giúp phát triển ứng dụng 3D thời gian thực.


Mục đích
Các công cụ trực quan Seagull 3D được thiết kế bởi Transas cho nhiều hệ thống khác nhau dựa trên mô phỏng 3D và lý tưởng cho các ứng dụng hàng hải.
Phần mềm Seagull 6000 mô phỏng thực tế bề mặt của mặt biển, với tùy chọn cấu hình của mặt nước và sự phản xạ, sóng và sức gió và hướng. Các tính năng bao gồm tính toán và cung cấp các hiệu ứng 3D như sóng mũi tàu, bắn nước và vạt sóng.

Các thành phần
Công cụ trực quan Seagull ;
Bộ công cụ lập mô hình Model Wizard 3D dùng để tạo hiệu ứng và các mô hình cảnh quan 3D tức thời . Hỗ trợ tự động nhập dữ liệu từ hệ thống hải đồ điện tử (ENCS) . Có một tùy chọn cho người dùng để tạo ra các mô hình 3D bằng cách sử dụng ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả Autodesk 3DS MAX ©;
Có tùy chọn để lấy dữ liệu khu vực bơi thuyền, tàu mô hình và các đối tượng 3D từ thư viện Transas, trong đó bao gồm gần như tất cả các khu vực bơi thuyền (bao gồm cả sự phát triển một khu vực bơi thuyền theo yêu cầu).

Copyright © 2015 RossMap .All Rights Reserved.