Hệ thống phần mềm mô phỏng lái tàu (NTPRO 5000)

11:49' CH - Chủ nhật, 18/01/2015

Hệ thống mô phỏng lái tàu NTPRO 5000

Thiết bị buồng lái

Hệ thống thiết bị mô phỏng lái tàu NTPRO 5000 cung cấp khả năng đào tạo và cấp chứng chỉ cho thuỷ thủ đoàn, thuyền trưởng và hoa tiêu phục vụ trên các loại tàu thương mại và tàu cá có trọng tải 500 tấn trở lên phù hợp với yêu cầu quy định tại Công ước STCW 78/95 của IMO (Công ước về tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và một số các Điều khoản 7.01, 7.03, bao gồm:

  • Kiểm soát và diễn tập tàu biển, đào tạo DPS;
  • Giám sát radar/thao tác ARPA;
  • Thao tác hệ thống ECDIS;
  • Thao tác hệ thống AIS;
  • Đào tạo tác nghiệp viên hệ thống VTS;
  • Khắc phục - xử lý các thiết bị đánh bắt cá;
  • Thao tác hoạt động Tìm kiếm và Cứu nạn;
  • Đào tạo quản lý đội lái tàu;
  • Đào tạo thuyền viên

Copyright © 2015 RossMap .All Rights Reserved.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,