Phần mềm Model Wizard

11:54' CH - Chủ nhật, 18/01/2015

MODEL WIZARD

Mô tả

Model Wizard là một bộ công cụ phần mềm đa chức năng, được thiết kế để phát triển và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu chất lượng cao của các khu vực mô phỏng và mô hình tàu thủy, để sử dụng trong hệ thống mô phỏng hàng hải , và các ứng dụng khác sử dụng hệ thống hiển thị Transas Seagull.


Tính năng
Tự động tạo các địa hình 3D cơ bản và mô hình dưới biển, dựa trên thông tin từ hệ thống bản đồ hàng hải điện tử;
Hệ thống tiêu trợ hàng được tự động tạo ra từ dữ liệu được nhúng trong các hải đồ điện tử tương tự;
Hệ thống mô phỏng khu vực có thể tạo ra bất kỳ khu vực nào trên thế giới;
Không yêu cầu kỹ năng xây dựng mô hình 3D cho người phát triển khi xây dựng các khu vực hàng hải ở mức độ cơ bản.

Chỉnh sửa và tạo ra các khu vực bơi thuyền
Các cảnh cơ bản có thể được dễ dàng tạo ra từ lựa chọn hải đồ của người sử dụng;
Cấu hình khu vực bờ biển, như tường neo, kè có thể được tạo ra dễ dàng và giống thực tế;
Các mô hình địa hình được tạo ra tự động dựa trên dữ liệu mặt chiếu bao gồm dữ liệu hải đồ điện tử hoặc mô hình mặt chiếu số (DEM) được tải bởi người sử dụng;
Các cảnh radar được tạo ra tự động dựa trên mô hình địa hình 3D và dữ liệu hải đồ;
Các cảnh được tạo ra có thể được bổ sung với các mô hình 3D (nguyên mẫu) từ các thư viện và bất kỳ đối tượng được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm Model Wizard.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,